Info voor patiënten

Spreekuur

maandag Op afspraak
vanaf 8.30 uur tot 12.00 uur
Op afspraak
vanaf 18.00 uur
dinsdag Op afspraak
vanaf 8.30 uur tot 12.00 uur
Op afspraak
vanaf 18.00 uur
woensdag Op afspraak
vanaf 8.30 uur tot 12.00 uur
Op afspraak
vanaf 16.00 uur
donderdag Op afspraak
vanaf 8.30 uur tot 12.00 uur
Op afspraak
vanaf 18.00 uur
vrijdag Op afspraak
vanaf 8.30 uur tot 12.00 uur
Op afspraak
vanaf 18.00 uur 

Hoe een afspraak maken?

Online (maak een afspraak)

of via telefoonnummer 014/ 23 40 27

Huisbezoeken

Telefonisch aanvragen liefst voor 11.00 u op tel 014/ 23 40 27

Nuchtere bloedafname

Er kan een afspraak gemaakt worden op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag om 8u30 en om 8u45. Op woensdag vanaf 9 uur.

Brieven en attesten

Voor het invullen van attesten en formulieren is informatie en tijd nodig. Daarom dien je ook hiervoor op raadpleging te komen.

Voorschriften voor medicatie, kinesitherapie, enz kan je bekomen tijdens de raadpleging en enkel voor jezelf.

De RIZIV-reglementering laat ook niet toe dat deze na telefonisch aanvraag klaargelegd worden.
Tip: vraag voldoende voorschriften tijdens de raadpleging.

Uw huisarts mag enkel attesten schrijven die stroken met de waarheid. Wij zullen dus enkel voorschrijven wat redelijk en verantwoord is.

Bellen voor uitslagen

Bellen voor uitslagen kan op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag  tussen 17.30 uur en 18.00 uur.